APZ Sint-Lucia
jobs in de zorgsector

Verpleegkundige Intensieve DienstFunctieomschrijving

Voor de intensieve dienst (ID) zoeken wij een verpleegkundige met bijzondere interesse in psychiatrische crisisopvang en -interventie. De ID is een gesloten afdeling met 22 bedden + 2 crisisbedden voor volwassen personen met een psychiatrische ziekte bij wie deze bescherming nodig is. 

Het ID-team staat in voor observatie en diagnostiek bij mensen met psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, suïcidale gedachten, middelenmisbruik (alcohol en medicatie), affectieve stoornissen (depressie, bipolaire stoornissen, …), angststoornissen, stressstoornissen (posttraumatische stressstoornis, …), aanpassingsstoornissen, acute verdrietverwerking, m.a.w. alle psychiatrische aandoeningen met uitzondering van drugverslaving. 

DOELSTELLING 

Crisisinterventie:  
- Het primaire doel van de crisishulpverlening is evenwichtsherstel en het stabiliseren van het toestandsbeeld. 
- Het afgeleide doel bestaat uit het creëren van voorwaarden waaronder vervolghulpverlening kan plaatsvinden. 

Diagnostiek: 
- Je observeert de opgenomen patiënten om mee een nauwkeurige diagnose te stellen en een behandeling uit te bouwen. Vanuit deze observatie en mits voldoende stabiliteit, kan de patiënt getransfereerd worden naar een specifieke behandelunit. 
- Je bouwt mee aan de behandeling van acute aandoeningen bij patiënten die nog niet in aanmerking komen om een groepsprogramma in een specifieke behandelunit te volgen wegens: 
·de behoefte aan verhoogd toezicht ingevolge suïcidegevaar, wegloopgevaar, intoxicatie 
·het volgen van een speciale individuele behandeling die extra verpleegkundig toezicht vereist (bv. afbouwschema bij ontwenning) 
·het onderzoek en de behandeling van subacute lichamelijke pathologie (abstinentie delirium) 
·de noodzaak van een verhoogd veiligheidstoezicht 
·de nood aan intensieve observatie voor een snelle verzameling van gegevens en een evaluatie van de acute toestand 
·het op punt stellen van medicatie


Profiel

Je beschikt over een diploma HBO 5 (gegradueerden) of Bachelor in de verpleegkunde. Je hebt een ruime belangstelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Je hebt zin voor vernieuwing, verantwoordelijkheid, organisatie en multidisciplinaire teamspirit. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en specifiek in een residentiële psychiatrische setting strekt tot aanbeveling.


Wij bieden

Wij bieden je: 
- Een uitdagende opdracht in een dynamisch regionaal psychiatrisch ziekenhuis met campussen te Sint-Niklaas en Beveren 
- Een contract van bepaalde duur met optie onbepaalde duur
- Een jobtime van 100 %
- Onmiddellijke indiensttreding of indiensttreding in onderling overleg
- Werken in de non-profit sector 
- Verloning volgens de wettelijke IFIC barema's aangevuld met extralegale voordelen 
- De mogelijkheid tot het verder ontwikkelen van je competenties
- Overname van relevante anciënniteit binnen de sector 
- Aaneensluitende uren per ploeg zonder gesplitste diensten 
- Vergoeding voor avond-, nacht-, zaterdags- en zondagsdiensten 
- Gratis ruime parkeergelegenheid op het domein


Verpleegkundig
OPENSTAANDE VACATURE

Verpleegkundige Intensieve DienstMeer informatie? 
Contacteer verpleegkundig directeur
Sabine Goethals op 03 760 07 50

Interesse? 
Stuur je motivatiebrief en cv naar APZ Sint-Lucia
t.a.v. Peter Marissen, algemeen directeur
Ankerstraat 91 - 9100 Sint-Niklaas
of mail naar alg.dir@apzst-lucia.be

 
ALGEMEEN PSYCHIATRISCH
ZIEKENHUIS SINT-LUCIA
Wie zijn wij
Missie en visie
De collega's
Bereikbaarheid
Contact