APZ Sint-Lucia
jobs in de zorgsector

Projectmedewerker ELP Netwerk GG ADSFunctieomschrijving

Om de sessies eerstelijnspsychologische zorg volgens RIZIV-conventie in het Netwerk GG ADS te implementeren zoekt het Netwerk GG ADS een projectmedewerker ELP.

Opdracht
- In afstemming met het Netwerk GG ADS en de werkgroep ELP de inbedding van de eerstelijnspsychologische zorg in het werkingsgebied vormgeven.
- In overleg met de netwerkpartners een (verwijs)model voor eerstelijnspsychologische hulp uitwerken.
- In de eerstelijnszones van het werkingsgebied een draagvlak zoeken voor de inbedding van de eerstelijnspsychologische zorg in bestaande praktijken en de toeleiding naar deze zorgvorm door huisartsen en psychiaters ondersteunen.
- De klinisch psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren in het werkingsgebied ondersteunen door het coördineren van opleiding- en intervisiemomenten.
- Het aanbod van eerstelijnspsychologische zorg in het werkingsgebied beheren en monitoren, in overleg met het ziekenhuis dat instaat voor de betaling van de zorgverstrekkers.
- Nauw samenwerken met de netwerkcoördinator van het Netwerk GG ADS.
- Verslaggeving voor de federale overheid verzorgen en meewerken aan evaluatieonderzoek.


Profiel

- ​Je bent in het bezit van een diploma master psychologie, optie klinische psychologie.
- Ervaring in de ambulante GGZ en eerstelijnszorg is aangewezen.
- Beleidsmatige ervaring is aangewezen.
- Je bent in bezit van een rijbewijs en eigen vervoer en bent bereid om je te verplaatsen binnen het werkingsgebied van het Netwerk GG ADS.
- Je hebt kennis van project- en procesmanagement.
- Je beschikt over een gedegen kennis van de werking van eerstelijnszones, eerstelijnszorg en voorzieningen in de (geestelijke) gezondheids- en welzijnszorg.
- Je weet op een natuurlijke en constructieve wijze mensen te inspireren.
- Jouw interpersoonlijke vaardigheden stellen je in staat mensen te verbinden. Je bent gericht op samenwerken in een omgeving met verschillende actoren (gezondheids- en welzijnsorganisaties, overheden, directies, artsen, …).
- Je bent sterk in cijfers en maakt onderbouwde analyses.


Wij bieden

- Jobtijd: 0,5 VTE in opstartfase (eerste 6 maanden), 0,3 VTE of 1,5 dagen in de week
- Contract bepaalde duur voor de periode tot eind 2022 (= einde overeenkomst ELP-project) met mogelijkheid tot verlenging
- Contract bij één van de netwerkpartners, via detachering. U kan beroep doen op de aanwezige expertise en ervaring inzake samenwerking met eerstelijnsactoren bij de uitrol van het project
- Verloning conform barema of, indien van toepassing, IFIC 1.16
- Standplaats Dendermonde
- Indiensttreding zo snel mogelijk
- Een uitdagende functie in een nieuw en innovatief project met ruimte voor initiatief en (visie)ontwikkeling
- Ondersteuning door de Werkgroep ELP


Paramedisch
OPENSTAANDE VACATURE

Projectmedewerker ELP Netwerk GG ADSSolliciteren kan tot uiterlijk 8 september 2019 met CV en motivatiebrief per e-mail aan: netwerkcoordinator@ggzads.be

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij de netwerkcoördinator: Vanessa De Roo, 0495 29 56 35

 
ALGEMEEN PSYCHIATRISCH
ZIEKENHUIS SINT-LUCIA
Wie zijn wij
Missie en visie
De collega's
Bereikbaarheid
Contact