APZ Sint-Lucia
jobs in de zorgsector

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS SINT-LUCIA


Het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis ‘Sint-Lucia’ is gesticht door de Congregatie van Zwartzusters van de H. Philippus Neri.

Van bij hun ontstaan verzorgen de zusters psychiatrische patiënten. Als beschermheilige kozen zij de H. Lucia. Aanvankelijk verzorgden de zusters zieken aan huis. 

In 1710 werd in de Ankerstraat een eerste kloostergebouw opgericht. Sindsdien verzorgden de ‘Zusters van het Sieckhuys’ niet alleen de zieken aan huis, maar namen ze hen ook op in hun kloostergebouw. In 1717 werden de eerste nieuwe ziekenkamers bijgebouwd.

Kort na de Franse revolutie werd het klooster verboden en hun gebouwen verkocht. In 1842, na de onafhankelijkheid van België, kreeg het ‘Sieckhuys’, als klooster en verzorgingsinstelling terug bestaansrecht. Sindsdien heeft het ‘Sieckhuys’ een geweldige uitbreiding genomen tot 554 patiënten in 1945. In 1957 werd het eerste lekenpersoneel ingeschakeld en sinds 1975 worden ook mannelijke patiënten opgenomen.

De zusters hebben bijna drie eeuwen evolutie in de psychiatrie meegemaakt, gaande van de bewarende en verzorgende functie tot de moderne hedendaagse wetenschappelijke en professionele behandeling en begeleiding van psychiatrische patiënten, waarbij er steeds naar gestreefd wordt het menswaardige aspect voldoende aandacht te geven.

APZ SINT-LUCIA
JE WERKGEVER
Het APZ Sint-Lucia telt bijna vierhonderd medewerkers verdeeld over verschillende departementen: directie en stafmedewerkers, administratief departement, civiele diensten (huishoudelijke dienst - technische dienst - keuken), medisch departement (artsen - apotheek), verpleegkundig en paramedisch departement.
Wie zijn wij
Missie en visie
De collega's
Bereikbaarheid
Contact

 
ALGEMEEN PSYCHIATRISCH
ZIEKENHUIS SINT-LUCIA
Wie zijn wij
Missie en visie
De collega's
Bereikbaarheid
Contact